Het Grafisch Woordenboek

is weer bereikbaar

Door het faillissement van Gianotten Printed Media op 16 januari 2020
was ook het GrafischWoordenboek.nl tijdelijk verdwenen.
Gelukkig is het weer bereikbaar op onderstaande URL:
https://gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek